KVALITÉ, KOMPETENS OCH KUNSKAP


IA har 33 års branscherfarenhet och sätter kvalitet i första rummet. IA är din totalleverantör av tjänster inom bygg, anläggning och projektledning.

Vi kan delta i projekt vid ett tidigt skede och tillför vår kompetens för att möjliggöra stora tids- och kostnadsbesparingar.

Höga kvalitetskrav, fullständig dokumentation samt kompetenta, utbildade medarbetare är en förutsättning och självklarhet i verksamheten. Vår målsättning är att alltid ha nöjda kunder och leverera bästa tänkbara tjänster och produkter.

Bland annat erbjuder vi tjänster inom:

  • Entreprenad
  • Vatten och avlopp
  • Grundläggning
  • Anläggningsarbete
  • Miljöförbättringar
  • Vägarbeten
  • Geoteknik
  • Bygg
  • Industri

Kontakta oss gärna för en konsultation.