Referenser


Nyproduktion 108 lägenheter Riksbyggen

Nyproduktion 128 lägenheter Hudiksvallsbostäder

Nyproduktion Gruppboende Hudiksvall, Iggesund

Njutånger, Enånger Hudiksvallsbostäder

Ny-Ombyggnad V-A Hudiksvallsbostäder

Bassänger, sjökabel Ericsson Cables Hudiksvall

Fiberfabrik Ericsson Cables, Hudiksvall

Resecentrum Hudiksvall

Nyproduktion järnväg Ostkustbanan

Justerverk, Iggesund Timber

Markarbeten och grundläggning på

– Mellan- och färdigvarulager Iggesund Timber

– Restproduktficka Iggesund Timber

– Rovdjurscenter Järvsö

3G-master Västernorrland, Jämtland

Ombyggnad Stena Metall

Vägarbeten Hälsingland

Utbyggnad av Arla sågverk Ljusne

Industribyggnader Kesam Bollnäs

Kontorsbyggnad SOS Alarm Gävle

Projekteringsarbeten Mark, Grundläggning

Lägenhetshotell Hotell Vemdalen Skistar

Om- och tillbyggnad Norrtullskolan Söderhamn

Nyproduktion av Badhus Sveg

Om- och tillbyggnad Plyfa-fabriken Hassela

Kajrenovering, undervattensarbete, Skärnäs Iggesund

Om- och tillbyggnad ICA Maxi, Hudiksvall

Errosionsskydd ”prefab” Sveaskog/Holmen

Div husflytt, Gävleborg

Såg intag, Iggesund Timber

Div miljöförbättringar Hudiksvallsbostäder

Nyproduktion 24 lägenheter Hudiksvallsbostäder